Tack för en trevlig efterm. vid Höganäsbadet

Rolling Dog’s Lycka Of Hera (Frost) o Husse Daniel
Rolling Dog’s Luri Fax Of Hera (Cash) o Matte Synneve