Rolling Dog’s J’Nikki Of Extra

Grattis Jolin & Nikki till ett bra genomfört anlagsprov i Viltspår.

”Tar snabbt an spåret, spårar i ett utmärkt tempo. Får ett litet tappt som hunden löser med stöd av föraren. Föraren läser hunden Mycket bra” Terrängtyp: Barrskog, Tätningar, Kuperat. 18minuter.

Domare: Anna Holter